Fordeling af ture

Taxi Management Systemet er bygget op omkring en database med Selskaberne og dertil knyttede Taxier og chauffører med stamdata (registreringsnummer og bevillingsnummer).

Selskabet er til enhver tid ansvarlig for at vedligeholde disse stamdata.

Prognoseberegning og tilkald af Taxier

Tilkald til Lufthavnen via Taxi Management Systemet sker på baggrund af Lufthavnens prognose for ankommende passagerer, sammenholdt med den aktuelle kapacitet i depotet og et tidsskema.

Systemets prognosemodul beregner behovet for taxier over en periode frem i tid (for eksempel for 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter og 60 minutter). Tilkald af taxier sker på baggrund af denne prognose hvert 1,5 minut og sendes til Selskabet via en web-løsning. Løsningen kan tilgås manuelt via en webløsning eller automatisk via en API løsning.

Trafikledelseskorpset overvåger både elektronisk og fysisk den faktiske kapacitet i depotet og i optagezonen, og på den baggrund justeres det beregnede behov for Taxier løbende, f.eks. ved flyaflysninger eller forsinkelser

Kapacitetsbehov

Der er under normale forhold taxi kørsel mellem kl. 6.00 og 00.00 året rundt.

Registrering og identifikation

Når en taxi kører ind i Terminal Opsamlingsområdet registreres bilens registreringsnummer.

Fordeling mellem selskaber

Der er kun 1 operatør. I tilfælde af flere operatører kan der udarbejdes en fordelingsnøgle. 

Der tilkaldes vogne ud fra følgende prioriteter:

  • Biler der kører til lufthavn med passagerer prioriteres til tur fra lufthavn, hvis der er behov. Ved denne type tur afsætter taxier passagerer igennem bom for Taxiområdet.
  • Biler i depotet prioriteres før biler i zoner længere væk fra Lufthavnens område

Selskabernes accept af tilkald

Ved tilkald af Taxier skal Selskabet inden for 9 minutter og 50 sekunder have accepteret tilkald og i TMS registreret hvilken Taxi der ankommer til Terminalens opsamlingsområde.

NOTE: When traveling through Aalborg Airport, as a passenger, you should be aware of a number of guidelines issued by the European Aviation Safety Agency (EASA) and thus applicable at all European airports. Be aware that these guidelines should be followed at all times when you are at Aalborg Airport. It is important that you know these specific European guidelines before starting your journey. 


Time To Operator Gate Status SMS

Time From Operator Arrival hall Status SMS