Du kan annoncere i Aalborg Lufthavn

Der findes reklamepladser både udenfor og indenfor.

Aalborg Lufthavn samarbejder med Visual Art – Citymedia om salg af reklamer.

Du har mulighed for at profilere din virksomhed og produkter over for et højt profileret segment – de rejsende i Aalborg Lufthavn.

Der er mulighed for profilering på bl.a. skærme i ankomsthaller, billboards, læskærme, bagagevogne, bannere m.m. i Aalborg Lufthavn.

Se mere om mulighederne her

Aalborg Lufthavns beliggenhed, centralt i Region Nordjylland og tæt på Aalborg centrum, gør den attraktiv som medieplatform for lokale, nationale og internationale annoncører.

Kontakt Visual Art - Citymedia


Tid Til Flyselskab Gate Status SMS

Tid Fra Flyselskab Ankomsthal Status SMS