Managementsystemet

Taxi Management System

Aalborg Lufthavn driver et Taxi Management System. Via Taxi Management Systemet etablerer AAL adgangskontrol med bomme og automatisk nummerplade-genkendelse (ANPR). Nummerplade- genkendelse anvendes alene til identifikation af taxier i forbindelse med optag eller afsætning ved Terminalens optageområde.

Via Taxi Management Systemet stiller AAL et prognoseværktøj til rådighed for Selskaberne, som løbende skal sikre den efterspurgte taxikapacitet. Prognoseværktøjet formidler taxiefterspørgslen i Lufthavnen på basis af AAL’s prognose for flytrafik for ankommende passagerer. Prognosen opdateres med real time observationer i systemet, og der tilkaldes vogne hvert 1,5 minut.

Anvendelsen af Taxi Management Systemet er nærmere beskrevet i bilag 3.

Administration og trafikledelseskorps

AAL er forpligtet til at administrere Taxi Management Systemet og leverer et trafikledelseskorps.

Trafikledelseskorpset varetager overvågningen af Taxi Management Systemet og sikrer håndhævelse af Reglerne og AAL’s Servicekoncept.

Trafikledelseskorpset kan påtale overtrædelser af Reglerne, og sådanne påtaler rapporteres til det pågældende Selskab. Overtrædelser af AAL’s Servicekoncept rapporteres ligeledes til Selskabet. Ved meget grove forseelser kan trafikledelseskorpset

Tilkald af Taxi’er

AAL tilkalder via Taxi Management Systemet Taxier fra Selskaberne efter den i bilag 1 nærmere beskrevne metode (fordelingsnøglen).

Nytilkomne Selskaber indgår i fordelingen iht. bestemmelserne i bilag 1.

Afsætninger

Afsætning af passagerer kan ske ved Kiss&Goodbye og forudsætter ikke tilmelding til AAL’s Taxi Management System. Med mindre Taxier tilmeldt TMS sendes direkte til Terminalens optagerområde via TMS, skal Taxier der har afsat passagerer straks forlade Lufthavnen eller køre i depotet. TMS prioriterer Taxier fra afsætning i Lufthavnen.

Det er ikke tilladt at optage passagerer fra afsætningszonerne.

Der er opsat kameraer og/eller nummerpladegenkendelse ved afsætningszoner.

OBS: Udenrigsministeriet har pr. 13. marts 2020 valgt at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til hele verden til og med 13. april 2020. Vi henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledning for yderligere information. Har du en forestående rejse i denne periode anbefaler vi, at du kontakter rejsebureauet, hvor du har bestilt din rejse, eller flyselskabet, hvor du har købt din flybillet. Vi anbefaler alle rejsende til at orientere sig om evt. aflyste afgange og ankomster på aal.dk samt holde sig selv løbende opdateret på coronasmitte.dk.


Tid Til Flyselskab Gate Status SMS

Tid Fra Flyselskab Ankomsthal Status SMS