Momsrefusion

Danske varer og serviceydelser indeholder moms på 25% (20% af totalprisen).

Tilbagebetaling af dansk moms kan kun ske til personer bosiddende uden for EU, og som rejser til et ikke-EU land. Beløbet kan kun udbetales i Danmark, hvis Danmark er den sidste EU-destination inden slutdestinationen.

  • Aalborg Lufthavn er behjælpelig med at stemple danske kvitteringer for SKAT. Varen må max. være tre måneder gammel.

  • Aalborg Lufthavn kan ikke udbetale momsen. Hvis passageren har de købte varer med som håndbagage, og kan fremvise varen i København, kan de få udbetalt momsen med det samme.

  • Overstiger det totale varekøb DKK 25.000, skal du som passagerer selv rette henvendelse til Skat.

  • Aalborg Lufthavn stempler ikke kvittering, for rejsende der skal til Norge.

Ved køb i Danmark

  • Der refunderes mellem 12% og 19% af den samlede pris på varen afhængig af beløbets størrelse.
  • Der købes for minimum DKK 300 i den enkelte forretning.

For folk der bor i Norge

  • Varen skal koste mindst DKK 1.200.
  • Man skal kontakte det norske toldvæsen for indbetaling af import-moms før refundering af dansk moms.