Skip to content

Rejsen mod en grøn og CO2-neutral fremtid

Har en lufthavn ansvaret for en grønnere verden? Det korte svar er ja, og i Aalborg Lufthavn er den grønne kurs sat og rejsen mod en CO2-neutral fremtid begyndt.

I toppen af Danmark ligger Aalborg Lufthavn, der med Danmarks største indenrigsrute og et væld af rejsemål ud i verden, hver dag er udgangspunktet for mange passagerers rejse. De lægger deres start på rejsen i vores hænder, og de forventer, at vi får dem godt og sikkert afsted. Det forpligter og kræver, at vi hver eneste dag yder den bedst mulige service, og en vigtig del af den service er at tage ansvar for rejsen fra check-in til take-off.

Men hvad indebærer vores ansvar for rejsen? En ting er passagerernes rejseoplevelse i dag – om de er på vej til forretningsmøde i København eller solvognen på Mallorca. En anden ting er garantien for, at de samme rejseoplevelser også kan lade sig gøre om bare 10 år. Det kræver omtanke og viljen til en bæredygtig omstilling. Dén har Aalborg Lufthavn, og fra 2020 vil lufthavnen arbejde målrettet og kontinuerligt på at blive fuldt CO2-neutral – med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Men det er blot første skridt på en længere rejse for en grøn fremtid, hvor rejsen er mere end bare oplevelsen.    

Vores mål:

  • Ved udgangen af 2021 skal Aalborg Lufthavn være en CO2-reducerende lufthavn.
  • Ved udgangen af 2025 skal Aalborg Lufthavn være en CO2-neutral lufthavn.
  • I 2050 skal Aalborg Lufthavn, inklusiv flytrafikken til og fra lufthavnen være CO2-neutral.

Omtanke bag handling – er vi så CO2-neutrale?  

På en stor arbejdsplads som Aalborg Lufthavn, er der mange ting, der skal spille sammen. En overordnet grøn strategi med fokus på omtanke og bæredygtig udvikling er et godt udgangspunkt, men ikke nok. Det skal blive en integreret del af hver enkelt medarbejders dagligdag – om det er mekanikeren, bagageportøren, security-screeneren eller salgsassistenten.

For at gøre dette er der brug for grønne investeringer, der sætter præmissen for dagligdagen. Derfor har der de sidste år været fokus på blandt andet udstyr på forpladsen. I dag er alle vores lastebånd på el og alle 10 standpladser har direkte strømforsyning til flyopladning i stedet for brug af dieselmotorer. Ud af i alt 85 køretøjer er 43 el-drevne, og Aalborg Lufthavn var den første danske lufthavn med en push-back traktor på ren el. De resterende 42 køretøjer vil løbende blive erstattet af en løsning med el, når de ikke længere kan bruges fornuftigt og økonomisk i driften, hvorefter de genanvendes i anden sammenhæng.

At blive CO2-neutral på rekordtid er nemlig ikke et grønt mål i sig selv. At erstatte noget, der virker, har en negativ effekt på miljøet i unødig ny-produktion, hvorfor vi snakker om udfasning og reducering frem for nu-og-her erstatning.

Naturligt sker en 100 procent reducering og neutralitet af CO2 ikke over ét enkelt år, hvorfor vi på nuværende tidspunkt kan tale om at blive CO2-neutrale. For Aalborg Lufthavn handler det om at foretage kloge og bæredygtige investeringer, som bidrager til den grønne omstilling.

Som led i at foretage korrekte og effektfulde investeringer, vil Aalborg Lufthavn implementere et energioptimeringssystem, som kan overvåge og analysere Lufthavnens CO2 forbrug, og effekten af bæredygtige investeringer og tiltag, således vi kontinuerligt bliver i stand til at determinere, hvor og hvordan vi nedbringe vores CO2 udledning.

Gratis parkering – mere end bare god service

Den grønne omstilling i Aalborg Lufthavn startede længe før klima og miljø for alvor blev ’top of mind’. Tilbage i 2012 blev de første 355 landingslys erstattet med LED-lamper, og i 2016 blev de resterende 323 også skiftet. I samme periode er de over 600 lamper på parkeringsarealerne også blevet udfaset og erstattet med LED-lamper. I perioden fra 2016-2020 blev alle lysene skiftet til LED i ankomsthal 1 og 2, på Balkon Nord og i vores personalekantine. Til sammenligning kan en LED-lampe brænde i cirka 100.000 timer mod før 1.500 timer pr. lyskilde. Det giver en energibesparelse på 93 procent og betydeligt mindre vedligeholdelse.

Den store energibesparelse har blandt andet betydning for parkeringsområdet, da gratis parkering er en investering i god service for passagerne, men i sig selv giver det ikke den store indtægt. Samtidig er alle anlagte parkeringspladser siden 2010 lavet med LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Det er en dyrere løsning, men i stedet for at regnvand eventuelt siver ud i fjorden, renses det af et naturligt filter af sand og grus og optages i grundvandet.

I dag er der 6.000 gratis parkeringspladser i lufthavnen, hvor der er blevet bygget flere til i de seneste mange år. Her følger Aalborg Lufthavn nøje udviklingen i fremtidens transportformer, herunder el-biler, hvorfor der i 2021 er 17 p-pladser med ladestander til el-biler. Dette vil blive øget betragteligt i løbet af de næste par år.

Derudover stod den direkte togforbindelse også klar i slutningen af 2020, der særligt for rejsende fra det sydøstlige Jylland er et godt alternativ til bilen.

Den grønne omstilling fortsætter, så vi ikke skal gå på kompromis med fremtidens gode rejseoplevelser.

FN's 17 verdensmål

Den bæredygtige omstilling i Aalborg Lufthavn tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor lufthavnens strategi har særlig indvirkning på områderne:

  • Sundhed og trivsel
  • Bæredygtig energi
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats

Vigtig information vedr. COVID-19:

Se gældende rejsevejledninger      –      Mundbind/visir er fortsat obligatorisk i alle lufthavne i EU      –      Rejser du til/fra København eller Bornholm, er der ikke krav om test og isolation      –      Læs om testcentre i lufthavnen på Falck.dk og PentaBase.com